BŁĄD

Błąd wykonania zapytania!
SELECT DISTINCT(tat_wartosc) FROM b2_twratrybuty , b2_twrgrupylacznik, b2_twrkarty WHERE tat_atkid = 787 AND tgl_tgdnumer = 27 AND twr_gidnumer = tgl_twrnumer AND twr_gidtyp = tgl_twrtyp AND twr_gidtyp = tat_twrtyp AND twr_gidnumer = tat_twrnumer and twr_dyskont=1 AND trim(tat_wartosc) != '' ORDER BY tat_wartosc ASC, tat_twrnumer ASC