Sklep łatwy w obsłudze                                    Komputery Zakupy on-line Serwis Raty Kontakt

Kontakt: info@camino.pl

Przed odbiorem osobistym prosimy o złożenie zamówienia przez stronę internetową.

E-mail

Hasło

przypomnij hasło

zapamiętaj

Rejestracja

pokaż wszystkich producentów

Regulamin użytkowania serwisu internetowego i sprzedaży internetowej

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.camino.pl, a także określa zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego, zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania.

2. Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.camino.pl, a także prowadzącym sprzedaż towarów za jego pośrednictwem jest: Balta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 80-257 Gdańsk ul. Słowackiego 37K NIP: 584-274-16-33 REGON: 361504821 Numer KRS: 0000558074 zwana dalej Sprzedawcą.

3. Sprzedawca udostępnia w swoim serwisie możliwość przeglądania zawartych na nim informacji.

4. Materiały umieszczone w serwisie internetowym zostały udostępnione przez Sprzedawcę, jako usługa dla klientów i mogą one być używane wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zdjęcia zamieszczone przy opisach produktów są umieszczone w celach poglądowych i mogą nie odzwierciedlać dokładnego wyglądu produktu.

5. Do prawidłowego korzystania z serwisu internetowego niezbędne jest korzystanie z komputera z programem Internet Explorer w wersji 8.0 lub podobnym, zalecanie jest włączenie obsługi cookies.

6. Tam gdzie Sprzedawca umożliwia przesyłanie do jej serwisu danych, zabronione jest przesyłanie informacji i plików niezgodnych z prawem, w szczególności pornografii, materiałów o treściach rasistowskich, nazistowskich i wzywających do nietolerancji.

7. Sprzedawca stosuje system ochrony informacji osobistych.

Każdy kto odwiedza sklep internetowy www.camino.pl i uzyskuje dostęp do informacji na niej zawartych, pozostaje anonimowy. Do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami, tworzone są zbiory danych (logi systemowe). Zawierają one między innymi informacje o komputerze wywołującym www.camino.pl. Aby skorzystać z niektórych usług dostępnych w sklepie internetowym www.camino.pl, użytkownik zostaje poproszony o zarejestrowanie się. Informacje takie nie będą udostępniane Sprzedawcę innym firmom ani osobom, bez zgody osoby, która tych informacji dostarczyła.

Sprzedawca podejmuje odpowiednie kroki, aby zapewnić prywatność klientów. Sprzedawca administruje bazami danych zgłoszonymi do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Sprzedawca posiada zabezpieczenia baz danych zgodne z normami i zaleceniami zawartymi w odpowiednich przepisach. Jak już wspomniano, żadne informacje osobiste nie będą bez zgody właściciela udostępniane innym firmom ani osobom trzecim. Jeśli jednak klient życzy sobie przesłania czegokolwiek na swój adres, musi podać adres i nazwisko, które to dane zostaną następnie przekazane godnej zaufania firmie przewozowej lub realizującej zamówienie. Dane osobowe związane z rozliczeniami fiskalnymi są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby, których dane te dotyczą mają prawo wglądu, poprawiania i usuwania ich na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów fiskalnych i innych przepisów dotyczących prowadzonej przez Sprzedawcę działalności. Sprzedawca ma prawo odmówić poprawienia lub usunięcia tych danych jeżeli nie jest to dopuszczone przez przepisy fiskalne lub inne ustawy. Na podstawie obowiązującego prawa, prawo wglądu do danych osobowych związanych z rozliczeniami fiskalnymi mają również organy administracji publicznej.

Sklep internetowy www.camino.pl wysyła do użytkownika pakiety informacji "cookies", które ułatwiają korzystanie z witryn. Informacje te przechowywane są na komputerze użytkownika, ułatwiając komputerowi "pamiętanie" tych pomocnych informacji przy powtórnych odwiedzinach witryny. "Cookies" z sklepu internetowego www.camino.pl mogą być odczytane tylko przez te witryny. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do sklepu internetowego.

Wszystkie informacje przesyłane przez Sprzedawcę zawierają informację o sposobie uaktualnienia lub usunięcia danych osobowych. Jeżeli chcą państwo uzyskać wgląd, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe prosimy wysłać wiadomość na adres info@camino.pl lub napisać na adres: Firma BALTA, ul. Słowackiego 37K, 80-257 Gdańsk, Polska.

8. Udostępnione informacje o cenach i parametrach technicznych sprzętu i oprogramowania jest zaproszeniem do składania zamówień. Zamówienie każdorazowo zostanie potwierdzone przez pracownika sklepu internetowego www.camino.pl. Sprzedawca może, wedle swojego uznania, stosować formę potwierdzenia telefonicznego, pisemnego lub przy pomocy poczty elektronicznej. W wypadku zamówienia płatnego przelewem przed wysyłką, potwierdzenie zamówienia zawiera numer rachunku bankowego Sprzedawcy.

9. Zamówienia z opcją wysyłki można składać wyłącznie w wypadku gdy miejscem dostawy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostaną anulowane bez potwierdzenia.

10. W wypadku zamówień realizowanych drogą wysyłkową, dostępne są formy płatności: przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność za pobraniem u kuriera w chwili doręczenia przesyłki. W wypadku zamówień z odbiorem osobistym obowiązuje płatność gotówką w chwili zawarcia umowy sprzedaży lub przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku towarów, których waga jednostkowa przekracza 30 kg lub długość chociaż jednej krawędzi przesyłki miałaby wynosić ponad 1 metr lub cena brutto jednej sztuki towaru przekracza 6.000 zł, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności.

11. W przypadku zamówień realizowanych drogą wysyłkową, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy należności za złożone zamówienie, po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę wraz z podaniem numeru rachunku bankowego, z zastrzeżeniem punktu 12. Gdy zamówienie realizowane drogą wysyłkową płatne jest za pobraniem, umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu wydania przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia. W przypadku zamówień z odbiorem osobistym, chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment wydania towaru kupującemu, a miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

12. Przesłane zamówienie, budzące wątpliwość co do swojej wiarygodności, a także zamówienie którego nie udało się potwierdzić w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia lub jeżeli należność za zamówienie przedpłacone przelewem nie zostanie niezwłocznie opłacona, zostanie anulowane przed realizacją.

13. Informacja o cenie ma charakter wiążący po potwierdzeniu jej drogą telefoniczną przez pracownika sklepu internetowego www.camino.pl. Dostępność towaru podawana na stronie nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru "od ręki" w naszym magazynie (informacja o tym, że to towar jest dostępny, oznacza że dany towar jest dostępny albo w naszym magazynie albo w magazynie naszego dostawcy).

14. Opłaty za dostawę wyliczane są automatycznie i podane są każdorazowo klientowi przed złożeniem zamówienia na stronie internetowej (koszyk). W przypadku składania zamówień przy pomocy innych kanałów komunikacji (e-mail, fax, telefon) klient zostaje poinformowany o kosztach przesyłki przy składaniu zamówienia. Przy sprzedaży wysyłkowej, koszt dostawy jest ustalany indywidualnie jeżeli przesyłka miałaby mieć masę powyżej 30 kg lub jeżeli długość chociaż jednej jej krawędzi miałaby wynosić ponad 1 metr.

15. Zamówienia realizowane są tak szybko jak to możliwe. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia jego potwierdzenia i w większości przypadków wynosi 1-2 dni robocze. W niektórych przypadkach termin może ulec wydłużeniu. W przypadku spodziewanych opóźnień w realizacji, klient zostanie poinformowany o tym drogą telefoniczną lub przy pomocy e-maila.

16. Reklamacje można składać osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub też listownie, przesyłając list pod adres siedziby Sprzedawcy.

17. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Rękojmia jest wyłączona, ograniczenie to nie dotyczy konsumentów.

18. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

19. Konsument w wykonaniu uprawnienia wynikającego z punktu 18 może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który jest częścią pouczenia umieszczonego w załączniku nr 1 do nieniejszego regulaminu.

20. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

21. Konsument, który od umowy sprzedaży zawartej na odległość odstąpił, ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy na własny koszt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

22. Treść niniejszego regulaminu jest przesyłana klientowi e-mailem w trakcie realizacji zamówienia (w dniu wysłania przesyłki) oraz jest dołączona w formie wydruku do przesyłki.Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pod adresem BALTA, ul. Słowackiego 37K, 80-257 Gdańsk, info@camino.pl, Polska o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: BALTA, ul. Słowackiego 37K, 80-257 Gdańsk
– Ja/My(*) ...................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ....................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): .........................................
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..........................................
– Adres konsumenta(-ów): ..........................................
– Podpis konsumenta(-ów): ..........................................
– Data: ..........................................

*) Niepotrzebne skreślić.

INFORMACJE